UWV lanceert nieuw portaal voor arbeidsmarktinformatie

Redactie Nieuws

UWV heeft een nieuw online portaal gelanceerd om arbeidsmarktinformatie transparanter te maken. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van SZW met als doel om de slagkracht van de arbeidsmarktregio’s te vergroten. Voor de ontwikkeling is samenwerking gezocht met regionale arbeidsmarktpartners en ook op landelijk niveau in het bijzonder met VNG, SBB en de Programmaraad. Er is nadrukkelijk rekening gehouden met de informatiebehoefte van (klanten van) partners in de arbeidsmarktregio’s zoals o.a. gemeenten, Cedris, Divosa, SBB, en de sociale partners. Bekijk de video:  https://f.io/PB7sO2QV

Overzichtelijke thema’s

Alle publicaties worden nu overzichtelijker en visueler ontsloten, via een aantal centrale thema’s, te weten Prognose en trends, Sectoren, Kansen op de arbeidsmarkt, Specifieke groepen, Banenafspraak, Werving en Behoud, Arbeidsmarktregio’s en Corona.

Interactieve dashboards 

Relevante en actuele cijfers zijn snel en duidelijk inzichtelijk via interactieve dashboards. Op landelijk en regionaal niveau. Er zijn dashboards beschikbaar van: de Kerncijfers Vacaturemarkt, het aantal online vacatures UWV, aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV, aantal WW-uitkeringen per maand, kerncijfers Banenafspraak, Beschut Werk, Spanningsindicator en cijfers NOW-regeling. Nieuw is het dashboard met aantallen over ontslagaanvragen bij UWV.

De interactieve dashboards bieden de mogelijkheid om data te exporteren voor eigen gebruik. Daarmee vervalt de functie van het bestaande portaal www.arbeidsmarktcijfers.nl. 

Regionale arbeidsmarktpagina’s

Het nieuwe portaal bevat nu ook 35 specifieke regiopagina’s. Hier vindt u naast de belangrijkste kerncijfers per regio, ook alle artikelen over de desbetreffende regio gebundeld. Alle relevante informatie wordt zo ontsloten op het niveau van de afzonderlijke arbeidsmarktregio. Dit biedt de mogelijkheid om makkelijk cijfers te vergelijken met andere regio’s en met landelijk niveau.

Online én persoonlijke dienstverlening

Bij alle publicaties staan de contactgegevens vermeld van de inhoudelijk specialisten van het UWV Team Arbeidsmarktinformatie.

Actualiteit

Het nieuwe portaal komt beschikbaar op een belangrijk moment in de coronacrisis. Het portaal biedt namelijk op overzichtelijke wijze actueel inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en laat zien waar (in welke regio’s/gemeenten en welke sectoren) zich welke problemen voordoen en waar juist kansen liggen. Deze informatie is ook essentieel voor de regionale mobiliteitsteams die werknemers, die vanwege de coronacrisis met ontslag worden bedreigd, van werk naar werk gaan begeleiden.

Bezoek het nieuwe portaal: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/