Van uitkering naar zorgprofessional of aandachtzorger

Redactie Nieuws, Scholing en route, Vraag en aanbod

Vijftien Rotterdamse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn begonnen aan een werkleertraject bij zorginstelling Laurens. Ze deden mee aan het project WelSlagen, waarmee twee vliegen in één klap geslagen moeten worden: mensen uit de bijstand naar werk begeleiden en tegelijkertijd de personeelstekorten in de zorg terugdringen.

Schulden en taalachterstand

De vijftien vrouwen vormen de tweede groep die het begeleidingstraject succesvol heeft doorlopen. De bedoeling is dat de komende twee jaar nog vier groepen werkzoekenden op deze manier aan een opleiding en een baan geholpen worden. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten. Stichting Calibris Advies ondersteunt hen vervolgens in een traject van twintig weken waarin mogelijke problemen als schulden of een taalachterstand, die vaak een drempel vormen om zelfstandig op zoek te gaan naar werk of een opleiding, worden aangepakt. Daarna biedt zorginstelling Laurens hen een leerwerkcontract op BBL niveau 2 of 3 aan. 

Huiskamerbegeleiders

Eén van deelnemers stroomt niet door naar het leerwerktraject, maar gaat wel aan de slag als ‘huiskamerbegeleider’. Dat is een functie die zorginstelling Laurens in het leven heeft geroepen om de werkdruk van het zorgpersoneel te verlagen. Van de Wal: ‘Onze verpleeghuizen hebben gemeenschappelijke huiskamers. Daar hebben we huiskamerbegeleiders op gezet die bijvoorbeeld koffie inschenken en spelletjes doen met bewoners of samen de krant lezen. Er moet gewoon aandacht zijn voor de bewoners. Daar hoef je niet per se een zorgdiploma voor te hebben, maar wel het hart op de goede plaats.’ 

Aandachtzorgers

Ook elders wordt ingezet op de win-win van het begeleiden van mensen uit de bijstand naar de zorg. In de pilot Basis van de arbeidsmarkt werkten zes gemeenten aan het creëren van ‘aandachtbanen’. Ook daar is het idee dat deze ‘aandachtzorgers’, die kletsen of puzzelen met patiënten, het zorgpersoneel ontlasten. Ondanks dat een zorgdiploma geen vereiste is, kan het salaris van aandachtzorgers toch vanuit de Wet langdurige zorg betaald worden, bleek in 2018 uit het project Basis van de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen de kosten voor het begeleiden van mensen naar een opleiding betaald worden met transitiemiddelen vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. ‘Dat was wel een doorbraak. Veel werkgevers wisten niet dat er geld beschikbaar was’, vertelt projectleider Jeanet Zonneveld. 

Honderden aandachtbanen

Tijdens de pilot zijn een kleine honderd aandachtbanen gecreëerd. Maar de potentie ligt veel hoger, meent Zonneveld. ‘Als mensen hiermee uit de bijstand komen, hebben gemeenten een goede businesscase. Als je bedenkt hoeveel huiskamers van verpleeghuizen er in Nederland zijn, zouden er honderden aandachtbanen gecreëerd kunnen worden.’ Zonneveld wil de komende tijd samen met Divosa, de vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, gemeenten helpen om de potentie van aandachtbanen te realiseren.