Veel energie tijdens landelijke bijeenkomst Perspectief op Werk

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Werkende samenwerking

Op maandag 1 november vond de laatste landelijke bijeenkomst van Perspectief op Werk plaats. Niet om een punt achter de samenwerking te zetten, maar juist om de ingezette beweging in de regio’s voort te zetten. Betrokkenen uit het hele land kwamen samen op drie prachtige locaties: Villa Ockenburgh in Den Haag, de Grolsch Veste in Twente en het Summa College in Eindhoven. Via een digitale verbinding hielden de drie locaties nauw contact met elkaar én de online deelnemers. Centraal stond de vraag: wat kunnen we van elkaar leren?

De uitzending van het centrale deel kijk je terug via deze link. De uitkomsten van de Mentimeter vind je via de volgende links: vraag 1, vraag 2 en vraag 3.
Bekijk hier de video van demissionair staatssecretaris Wiersma

Centrale aftrap

Vaste dagvoorzitter van de landelijke bijeenkomsten Minchenu Maduro trapte vanuit Villa Ockenburgh de bijeenkomst af. Eerst even terugkijken. Hoe kwam Perspectief op Werk tot stand en welke doelen stelden wij ons? Er waren in 2018 veel lastig te vervullen vacatures. Er was ook een grote groep werkzoekenden, vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Perspectief op Werk zetten we alles op alles om een betere matching te realiseren. En daar zijn grote stappen in gezet. Desondanks zijn er nog veel stappen te zetten. Anno 2021 staan er nog steeds veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de kant.

Na de terugblik vroeg Maduro de deelnemers terug te kijken op de samenwerking binnen Perspectief op Werk. Veel deelnemers kijken terug op een prettige samenwerking. Door dit initiatief zijn veel obstakels in de matching weggenomen, zijn regio’s (verder) met elkaar verbonden en hebben zij vooral van elkaar geleerd. De samenwerking blijft hoe dan ook nodig. Samen kunnen de regio’s groeien naar een hoger plan.

Regionale programma’s

Na de centrale aftrap van Maduro was het aan de regio’s om haardvuursessies te organiseren. Elke regio pakte een ander thema bij de kop.

Eindhoven

Aan de hand van stellingen raakten zo’n vijfentwintig mensen in gesprek over hun eigen ervaringen met Perspectief op Werk. Vooral de vragen die zij aan elkaar stelden leverden interessante nieuwe invalshoeken op. Positieve reacties kwamen op de Human Capital Scan die door VNO-NCW ontwikkeld was voor Zuid-Limburg. Een belangrijke conclusie uit de gesprekken was dat PoW nog lang niet klaar is. De aanwezigen willen ook na het event met elkaar optrekken en verder bouwen aan een infrastructuur om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken aan een baan te helpen. De haardvuursessie vloog voorbij en had voor de aanwezigen best langer mogen duren.

Learnings van Eindhoven

 1. Eigenaarschap op drie niveaus: bestuurlijk, management en uitvoering. Zorg voor verbinding. Van goed arbeidsmarktbeleid via kansrijke scholing naar maatwerktrajecten voor werkenden en werkzoekenden.
 2. De werkgever als leerbedrijf: gebruik scholing in de praktijk op de werkvloer van het bedrijf om mensen aan het werk te krijgen. Kijk met de werkgever ook naar de inzetbaarheid op de langere termijn.
 3. Onderlinge samenwerking: verbind PoW voor de borging aan het regionaal mobiliteitsteam (RMT) en aan regionale meerjaren-uitvoeringsprogramma’s

‘Je mag fouten maken, gewoon doen!’

Enschede

Zo’n 45 gasten uit met name Twente werden op 1 november verwelkomd in de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente. Een mooie locatie om elkaar fysiek te treffen.

Na de centrale aftrap zijn de deelnemers meegenomen in de resultaten van twee Perspectief op Werk-projecten uit de regio. De beroepsgroepenketen (door Albert de Vries en Eugène Hamar de la Brethonière) en een onderzoek over de samenwerking tussen vraag en aanbod (door Monique Voortman). Op twee verschillende podia werden de deelnemers meegenomen in de aanpak, resultaten en wat er nodig is voor het vervolg.

Op een derde podium werd vervolgens de publicatie Regio in Beeld gepresenteerd door arbeidsmarkadviseur UWV, Saskia Grit. Over de kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor initiatieven als PoW, werd vervolgens door Myrthe Steens het gesprek gevoerd met rayonmanager UWV, Jan-Willem te Dorsthorst en wethouder Enschede, Arjan Kampman.

Learnings van Enschede

 1. Branchegericht werken verbetert de afstemming tussen vraag en aanbod
 2. Een warme overdracht vergroot het succes op een duurzame plaatsing. Hierbij kan een gezamenlijke regionale aanpak en transparantie in het werkzoekendenbestand dienend zijn
 3. Breng het ‘ongezien talent’ in kaart en benut het

‘Het was net het Eurovisie Songfestival, maar dan serieus… we schakelen nu live door naar Den Haag!’

Den Haag

Ook in Den Haag werden alle aanwezigen in drie groepen verdeeld. Iedereen deed mee aan een miniworkshop samenwerken. Onderwerp van gesprek was hoe je met elkaar het vermogen tot samenwerken kunt vergroten. Tijdens deze workshops werd er open gesproken over ieders ervaringen in de verschillende samenwerkingen. De meest voorkomende thema’s waren: durf de confrontatie met elkaar aan te gaan, zorg voor een heldere missie waaraan je je inspanningen en projecten kunt toetsen, zorg voor ruimte om te experimenteren. Daarnaast werd er ook benoemd dat er veel energie is bij het opstarten van het project en dat het de uitdaging is om die energie vast te houden naar mate het project vordert. De grote afsluitende vraag van veel mensen was dan ook: ‘hoe pakken we door en houden we de energie in de samenwerking. We hebben het gevoel dat we pas net gestart zijn.’

Learnings Den Haag

 • Investeer in de samenwerking. Kom regelmatig bij elkaar om de thermometer in het project te stoppen.
 • Heb aandacht voor elkaar.
 • Ga de verdieping aan met werkgevers. Kijk samen met de werkgever naar een oplossing voor zijn/haar probleem.
 • Meer in structuur denken. Niet meer rennen van project naar project, maar kijken naar een structurele oplossing.
 • Het is belangrijk om vanuit de werkzoekenden te kijken, niet vanuit wat we zelf denken dat goed is.

Gezamenlijke afsluiting

De bijeenkomst sloot weer centraal af met alle deelnemers. Onder leiding van Maduro werd een rondje langs de velden gemaakt. Wat is in regiosessies besproken? Welke lessen zijn er geleerd?

Aansluitend sprak demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma in een videoboodschap zijn dank uit aan de regio’s voor hun inzet tijdens Perspectief op Werk en blikte hij terug op de mijlpalen die behaald zijn. Er is veel werk verzet, maar er is ook nog veel te doen.

Om de lessen die geleerd zijn te borgen heeft de Communicatie Community, in samenwerking met het Ondersteuningsteam, een witboek ontwikkeld. Een bundel vol inspirerende verhalen uit de verschillende arbeidsmarktregio’s en leden van het Ondersteuningsteam over wat zij uit Perspectief op Werk hebben gehaald. Camiel Jansen (landelijke coördinator PoW) kreeg het eerste exemplaar van Maduro overhandigd in Den Haag. Via een magic wall, zoals Martine Schuijer (directeur Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!) het noemde, overhandigde Jansen op zijn beurt het witboek aan de regiobijeenkomst in Enschede. Op haar beurt toverde Schuijer het witboek naar Eindhoven om het te overhandigen aan Renske Hamstra (manager regionaal advies onderwijs arbeidsmarkt bij SBB). Het witboek is voor iedereen te lezen via www.perspectiefopwerk.info/ervaringen.

Het Ondersteuningsteam van Perspectief op Werk kijkt terug op een mooie, vruchtbare samenwerking en hoopt dit in de toekomst voort te zetten. Want iedereen verdient een baan.