Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM)

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod, Werkende samenwerking

Meer mensen aan het werk helpen. En werkgevers een completer beeld van passende kandidaten bij hun vacatures bieden, ongeacht bij welke dienstverlener of in welke regio werkzoekenden zijn aangemeld. Dit willen de VNG, UWV en het Ministerie van SZW bereiken met het programma VUM, waarin zij gezamenlijk werken aan het verbeteren van de uitwisseling van matchingsgegevens tussen dienstverleners op de arbeidsmarkt. 

Verbeteren uitwisseling: gegevensstandaard en afspraken 

Binnen de arbeidsmarktregio’s wordt al informatie uitgewisseld. De wijze waarop verschilt tussen regio’s, maar vaak is het arbeidsintensief, gaat het ad hoc en heeft de uitwisseling nog veel beperkingen. Gegevens worden bijvoorbeeld op verschillende manieren vastgelegd en zijn lastig uit te wisselen. Door professionals toegang te geven tot niet alleen de eigen database met profielen en vacatures, maar ook die van andere dienstverleners, krijgen professionals meer mogelijkheden en worden werkzoekenden en werkgevers minder afhankelijk van de betreffende dienstverlener waarmee zij te maken hebben. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het programma VUM? Op 10 september is er een webinar, u kunt zich hiervoor aanmelden door te mailen naar PostbusMOW@minszw.nl.