Werkende Regionale Samenwerking

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Werkende samenwerking

Voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden, is samenwerking tussen meerdere partijen noodzakelijk. Dit kan ontzettend complex zijn. Wie heeft welke rol, wie is waarvoor verantwoordelijk, hoe ga je om met de verschillende partners met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Hoe kom je tot een gezamenlijke ‘attractieve’ agenda? Om de arbeidsmarktregio’s hierbij te ondersteunen heeft Perspectief op Werk in samenwerking met de VNG, Programmaraad en UWV de leergang ‘Werkende Regionale Samenwerking’ ontwikkeld. Een leergang op maat met theoretische en praktische handvatten om de regionale samenwerking te versterken.

De leergang is gebaseerd op het gedachtengoed van het denktankrapport ‘Werkende Samenwerking’ van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) uit 2018. Voor bestuurders en hoge ambtenaren (bv. wethouders, voorzitters werkgeversorganisaties, gemeentesecretarissen) wordt in samenwerking met de VNG een masterclass ‘Werkende Samenwerking’ aangeboden door professor Geert Teisman van de Erasmus Universiteit. Hierbij staat de verbinding tussen onderwijs, economie en arbeidsmarkt centraal. Voor beleidsmakers, regionale adviseurs en operationele managers wordt de methode van de leergang bepaald op basis van de ondersteuningsbehoefte. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het VNG leeratelier van Maarten Hageman en workshops van Sharon Smit, UWV en de Programmaraad. “De aanvragers kunnen zowel afzonderlijke partners zijn, zoals een werkgeversorganisatie, gemeente, vakbond en UWV, als een regionaal samenwerkingsverband. En niet alleen bij Perspectief op Werk ligt een grote uitdaging op het gebied van samenwerking. Ook het inrichten en uitvoeren van de crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams vereist een brede coalitie tussen publieke en private partners”, vertelt Remco Terpstra, projectleider leeragenda Perspectief op Werk.

Masterclass in arbeidsmarktregio Zwolle

Er zijn al twee masterclasses georganiseerd in regio Zwolle. Eén met wethouders werk en inkomen en economische zaken, UWV en provincie en één met beleidsmedewerkers van de verschillende gemeenten, UWV en provincie. De uitdaging in regio Zwolle is om alle gemeenten in de regio mee te nemen in de meerwaarde van ontschot samenwerken op het niveau van de regio. Dit vraagt ook om bestuurders die dit belang intern uitdragen. “Erik Dannenberg, bestuursvoorzitter DIVOSA, en Geert Teisman hebben de wethouders meegenomen in hun visie wat er op ons afkomt, wat werkt in de samenwerking en hoe we deze uitdaging zo goed mogelijk het hoofd kunnen bieden. Om vanuit een ander perspectief dit vraagstuk te bekijken. Vervolgens gingen ze gezamenlijk ophalen welke vragen en ideeën er spelen binnen de regio om de verbinding te bekrachtigen en wat nodig is voor een blijvend werkende samenwerking”, vertelt Manon Koldewijn, programmadirecteur regio Zwolle. Ze is erg blij met de leergang. Manon: “Het is fijn dat het ministerie van SZW met Perspectief op Werk ons uitdaagt om vanuit de regio anders samen te werken door ons te inspireren, maar ook helpt aan tools voor bestuurders en beleidsmedewerkers. We hebben zelf immers niet alle wijsheid in pacht. Soms moet je je laten inspireren om de volgende stap te zetten. En dat dan ook nog vraaggericht in de regio organiseren is echt fantastisch. Dat gun je iedereen.”

Samenwerkingsspecialist Sharon Smit gaf de masterclass aan beleidsmedewerkers. Vooraf aan de masterclass deed ze een uitvraag, waaruit onder meer bleek dat het balanceren is tussen wat lokaal en wat regionaal opgepakt moet worden. Aan de hand hiervan heeft ze een programma op maat gemaakt. Sharon: “Het werken in een netwerksamenwerking is fundamenteel anders dan in een lijn gestuurde organisatie. Tijdens de masterclass ben ik de theorie ingegaan en hoe je dit kunt vertalen naar de dagelijkse praktijk. Waarom is samenwerken noodzakelijk? Wat is er nodig voor een werkende samenwerking? Ik heb het gehad over rollen, verantwoordelijkheden en hoe je verschillende werelden bij elkaar krijgt. Ten slotte zijn we het gesprek aangegaan en heb ik een aantal aandachtspunten en tips benoemd, zoals focus vooral op dingen waar je invloed op hebt. Kies voor vertrouwen in het team en de stakeholders. Kijk samen naar wat je wilt bereiken. Erken de verschillen in visie en belangen. En niet te vergeten, vier successen”, aldus Sharon.  

Een leergang in jouw regio?

“Samenwerking voelt als nooit af. Het vergt voortdurend onderhoud om partijen naast hun eigen doelen ook gezamenlijke doelen te laten nastreven, elkaars taal te begrijpen en onderling begrip en vertrouwen te kweken. De leergang ‘Regionale Werkende Samenwerking’ kan hieraan een extra impuls geven”, sluit Remco af. Willen jullie ook gebruik maken van een leergang ‘Regionale Werkende Samenwerking’? Neem contact op met Remco Terpstra, via Postbuspow@minszw.nl. Gezamenlijk zal gekeken worden welke methode het beste bij jouw samenwerkingsopgave past.