Werkgevers Midden-Gelderland garanderen banen in zorg en schoonmaak

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod

Werkgevers in de zorg en schoonmaak garanderen in de arbeidsmarktregio Midden-Nederland 110 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de inzet van trajecten die de werkgevers met de scholengemeenschap Rijn IJssel en arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor zijn gestart. De trajecten bieden een opleiding en baangarantie bij gebleken geschiktheid.

De werkgevers presenteerden de trajecten maandag 20 januari aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een werkbezoek van de staatsscretaris aan de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. Zij was te gast bij Intratuin Arnhem. In de arbeidsmarktregio werken gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar), UWV Werkbedrijf en Scalabor samen.

De staatssecretaris kwam op eigen verzoek naar de regio om zich te voeden met voorbeelden uit de praktijk en om te zien wat landelijk beleid in de praktijk betekent. Tijdens een rondleiding door Intratuin werd Van Ark geïnformeerd over diverse actuele onderwerpen en projecten uit de arbeidsmarktregio. Na afloop toonde Van Ark zich onder indruk: “Ik zie dat het in deze regio heel goed lukt om samen te werken, dat blijkt ook uit de cijfers. De regio loopt voor in de uitvoering van de banenafspraak. Alle betrokken partijen hebben heel scherp voor ogen wie de mensen zijn waar ze het voor doen. En die aandacht is waar het om gaat.” 

De regio wil de bemiddeling van werkzoekenden blijven verbeteren. Daarvoor zet Midden-Gelderland de Arbeidsmarkt Periodieke Ketenanalyse in. De APK is een instrument dat het ketenproces volgt van het moment dat een werkzoekende zich meldt totdat een werkzoekende is geplaatst. Door het instrument kan Midden Gelderland het proces van de brede keten volgen, bijsturen en verbeteren, bijvoorbeeld op overdrachtsmomenten.

Onderwijsspecialisten presenteerden het concept van de combinatiefunctionarissen. Deze begeleiden jongeren met een PRO/VSO achtergrond naar een toekomstige werkplek. De combinatiefunctionaris zorgt er samen met het werkgeversservicepunt, de gemeente en de werkgever voor dat de overgang van onderwijs naar een duurzame werkplek soepel verloopt. Ook als het een keer mis gaat, blijft de combinatiefunctionaris de oud-leerling volgen en ondersteunen. Deze pilot gaat op korte termijn starten.

Vanuit de regio werd aangegeven dat wetgeving het soms lastig maakt om kwetsbare mensen blijvend aan het werk te houden. Mensen komen tijdelijk in dienst en raken na verloop van tijd hun baan weer kwijt. De nieuwe wet arbeidsmarkt in balans helpt daarbij niet. De regio steekt zelf de nek uit om voor deze mensen vaste banen te regelen en ze vanuit daar te detacheren, maar  ze lopen daarbij wel financiële risico’s. Met de nieuwe regio-brede campagne “Samen voor een Baan” wil Midden Gelderland nog meer ontmoetingen creëren tussen werkgevers en werkzoekenden.