Werkplein TV: het programma voor en over de Twentse arbeidsmarkt

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod

Elke drie weken spreken werkgeversadviseurs Myrthe Steens en Ivo Meddeler interessante tafelgasten, gaan op bedrijfsbezoek bij werkgevers in Twente en geven informatie over de laatste stand van zaken op de Twentse arbeidsmarkt.  

“Voor corona organiseerden we evenementen, vlogden daarover en maakten inspiratiefilms om werkgevers en werknemers te inspireren en te informeren over de ontwikkelingen op de Twentse arbeidsmarkt. We hebben bijvoorbeeld een inspiratiefilm gemaakt over de overstap naar een andere branche. Doel was interesse bij mensen wekken om in de transport en logistiek aan de slag te gaan, omdat daar voor corona een gigantisch tekort was. Nu we door corona geen evenementen kunnen organiseren en het moeilijker is geworden om vraag en aanbod samen te brengen, hebben we Werkplein TV opgezet”, vertelt Ingrid Hogervorst, communicatieadviseur Werkplein Twente.

De afleveringen

Op 24 september is de eerste aflevering van Werkplein TV gepresenteerd. Deze aflevering gaat over de stand van zaken op de arbeidsmarkt in Twente en de uitdagingen en kansen. “De eerste aflevering is maar liefst door 8.000 mensen bekeken”, zegt Ingrid trots. De tweede aflevering gaat over het werken in de Foodsector. Iedereen heeft er een beeld bij, maar klopt dat beeld nog wel? Hoe is het om te werken in de foodsector en hoe zit het met de werktijden en het salaris? In de derde aflevering wordt de publicatie ‘Regio in beeld 2020 Twente’ uitgereikt aan wethouder Arjan Kampman. Een publicatie die elk jaar verschijnt en inzicht geeft per regio wat de kansen en knelpunten zijn voor zowel werkzoekenden en werkgevers. Je kunt alle afleveringen bekijken op: www.werkpleintwente.nl/werkplein-tv.

Toekomst Werkplein TV

De vierde aflevering wordt op 19 november live gezet en gaat over een leven lang ontwikkelen. Leerwerkloket Twente geeft een doorkijk hoe iedere Twentenaar zich kan ontwikkelen. Vooral werkgevers worden opgeroepen om hun personeel te blijven motiveren om in zichzelf te investeren en te blijven leren. Na deze aflevering vindt er een evaluatie plaats met het team van Werkplein TV. Ingrid: “We gaan bespreken wat beter kan, wat we moeten voorkomen en hoe we kijkers nog beter kunnen informeren over de Twentse arbeidsmarkt. We zijn destijds gestart met het idee om in totaal acht afleveringen te maken. Dat staat echter niet vast. Als we volgend jaar weer evenementen kunnen organiseren, doen we dat natuurlijk liever. Zo niet, dan gaan we hoogstwaarschijnlijk door met Werkplein TV.” En lukt het om vraag en aanbod samen te brengen? Ingrid: “Achter de schermen zitten werkgeversadviseurs. Zij hebben contact met de werkgevers die in de aflevering zijn geweest en vacatures hebben gepitcht. De adviseurs houden bij hoeveel er zijn vervuld. Het is nu helaas te vroeg om resultaten te delen. Dat weten we pas na de evaluatie.”

Twenteportaal: centrale plek voor Twents talent met afstand tot arbeidsmarkt

Op 8 oktober stond Myrthe Steens voor een extra uitzending van Werkplein TV haar vaste plek, aan de kop van de tafel, af aan presentator Bert Eeftink. In deze uitzending gaat Bert in gesprek met verschillende tafelgasten uit de politiek, het bedrijfsleven en de praktijk over het Twenteportaal. Een online tool waarmee werkgevers eenvoudig en laagdrempelig kennis maken met beschikbare Twentse talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt en rechtstreeks schakelen met de juiste persoon voor bemiddeling. Bert voelt in deze aflevering zijn tafelgasten aan de tand waarom het zo belangrijk is dat dit platform er is, welke kansen het biedt voor werkgevers en werkzoekenden en welk probleem het oplost. Wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede heeft de online tool tijdens de uitzending officieel gelanceerd.

Van lokaal naar regionaal

Het Twenteportaal is de opvolger van het Talentenportaal. Het platform dat van eind 2014 tot eind 2019 werd gebruikt binnen de gemeente Hellendoorn.Het Talentenportaal is ontstaan op verzoek van lokale werkgevers en had als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een gezicht te geven. Met behulp van diezelfde werkgevers is het lokale Talentenportaal doorontwikkeld naar het regionaal georiënteerde Twenteportaal. Deze tool speelt in op de behoefte van werkgevers om zelf te kijken en te zoeken naar potentiële werknemers”, legt Ingrid uit. In het Twenteportaal vinden werkgevers alle belangrijke en praktische informatie over de kandidaat. Ingrid: “We kijken niet alleen naar wat mensen kunnen en wat ze hebben gedaan, maar ook naar competenties.”

Pilot

Het Twenteportaal is voor de lancering door 70 bedrijven getest. Ingrid: “Volgens deze testers zijn de grootste pluspunten van de tool dat alle kandidaten in het Twenteportaal een werkcoach hebben die hen begeleidt in de stap naar werk. Dat de werkcoaches zorgen voor een betrouwbaar profiel van de kandidaat en regie houden over het profiel, waardoor het bestand actueel blijft.” Momenteel draait er een pilot in subregio Almelo. “Sinds de start zijn er 9 kandidaten uitgestroomd. Mooi begin tijdens de pilot! We hopen dat de rest van de regio ook gaat aanhaken. Hoe meer talenten we zichtbaar kunnen maken op het Twenteportaal, hoe waardevoller dit instrument gaat worden voor werkgevers”, sluit Ingrid vastberaden af.

Heb je vragen over Werkplein TV en/of het Twenteportaal? Wil je dit ook in je eigen arbeidsmarktregio starten? Neem dan contact op met Ingrid Hogervorst via i.hogervorst@enschede.nl.